Toont alle 12 resultaten

10 TIPS VOOR PH EN RX ELECTRODEN

1. Reinig altijd
Waarom - Tijdens gebruik kunnen zich
afzettingslagen vormen op het pH-gevoelige
glas, wat foutieve kalibraties
en/of metingen kan veroorzaken.
Oplossing - Reinig de elektrode met
een reinigingsvloeistof die speciaal is
ontwikkeld voor uw toepassing.
Bestelcode - algemeen: HI7061L,
proteïne: HI7073L, olie/vet: HI7077L,
anorganisch: HI7074L
2. Spoelen i.p.v. afvegen
Waarom - Afvegen van het pH-glas kan
een statische lading veroorzaken die
interfereert met de meting.
Oplossing - Spoel met gedestilleerd
of gedemineraliseerd water. Dep
(niet afvegen) met een niet-pluizend
papieren doekje om overtollig vocht te
verwijderen.

3. Voorkom uitdroging
Waarom - Het uitdrogen van de elektrode
kan leiden tot drift in waarden, trage
reactietijden en onjuiste metingen.
Oplossing - Bewaar de elektrode, op
momenten dat er niet wordt gemeten,
in bewaarvloeistof.

4. Kalibreer regelmatig
Waarom - pH-elektroden moeten regelmatig
worden gekalibreerd om nauwkeurigheid
te kunnen waarborgen.
Oplossing - De frequentie is afhankelijk
van hoe vaak, waarin en hoe nauwkeurig
u wilt meten.

5. Bewaar in bewaarvloeistof
Waarom - Gedemineraliseerd water
onttrekt de zouten uit het elektrolyt,
put de elektrode uit en verkort de
levensduur.
Oplossing - Bewaar in bewaarvloeistof

6. De juiste elektrode voor uw toepassing
Waarom - Universele elektroden zijn
functioneel voor een groot aantal
toepassingen, maar niet per definitie
geschikt voor alle monsters.
Oplossing - Informeer bij Hanna
Instruments wélke elektrode precies is
ontworpen voor uw toepassing.
7. Schroef de vuldop los
Waarom - Een gesloten vulopening kan
leiden tot een langere stabilisatietijd.
Oplossing - Draai alvorens te meten de
eventueel aanwezige schroefdop enkele
slagen los, of verwijder deze volledig.
Draai na afloop van de metingen de
schroefdop terug dicht.
(Enkel van toepassing op hervulbare elektroden

8. Houd het elektrolyt op peil
Waarom - Tijdens gebruik stroomt er
elektrolyt uit de referentiejunctie. Een
laag elektrolytniveau zorgt voor onregelmatige
metingen.
Oplossing - Houd het elektrolytniveau
tot niet minder dan 1 cm onder de
vulopening.
(Enkel van toepassing op hervulbare elektroden.)
9. Dompel ver genoeg onder
Waarom - Zowel het pH-gevoelige glas
als de referentiejunctie moeten volledig
ondergedompeld zijn om goed te kunnen
meten.
Oplossing - Gebruik genoeg monster
om zowel de junctie als het gevoelige
glas onder te kunnen dompelen.

10. Inspecteer de elektrode
Waarom - Na verloop van tijd wordt
het gevoelige deel van het glas minder
responsief. Schade door gebruik is ook
mogelijk. Dit zal tot foutieve metingen
leiden.
Oplossing - Controleer de elektrode op
schade en bereken de helling (slope) en
offset om de status van de elektrode
vast te stellen.