Toont alle 12 resultaten

10 TIPS VOOR PH EN RX ELECTRODEN

1. Reinig altijd Waarom - Tijdens gebruik kunnen zich afzettingslagen vormen op het pH-gevoelige glas, wat foutieve kalibraties en/of metingen kan veroorzaken. Oplossing - Reinig de elektrode met een reinigingsvloeistof die speciaal is ontwikkeld voor uw toepassing. Bestelcode - algemeen: HI7061L, proteïne: HI7073L, olie/vet: HI7077L, anorganisch: HI7074L 2. Spoelen i.p.v. afvegen Waarom - Afvegen van het pH-glas kan een statische lading veroorzaken die interfereert met de meting. Oplossing - Spoel met gedestilleerd of gedemineraliseerd water. Dep (niet afvegen) met een niet-pluizend papieren doekje om overtollig vocht te verwijderen. 3. Voorkom uitdroging Waarom - Het uitdrogen van de elektrode kan leiden tot drift in waarden, trage reactietijden en onjuiste metingen. Oplossing - Bewaar de elektrode, op momenten dat er niet wordt gemeten, in bewaarvloeistof. 4. Kalibreer regelmatig Waarom - pH-elektroden moeten regelmatig worden gekalibreerd om nauwkeurigheid te kunnen waarborgen. Oplossing - De frequentie is afhankelijk van hoe vaak, waarin en hoe nauwkeurig u wilt meten. 5. Bewaar in bewaarvloeistof Waarom - Gedemineraliseerd water onttrekt de zouten uit het elektrolyt, put de elektrode uit en verkort de levensduur. Oplossing - Bewaar in bewaarvloeistof 6. De juiste elektrode voor uw toepassing Waarom - Universele elektroden zijn functioneel voor een groot aantal toepassingen, maar niet per definitie geschikt voor alle monsters. Oplossing - Informeer bij Hanna Instruments wélke elektrode precies is ontworpen voor uw toepassing. 7. Schroef de vuldop los Waarom - Een gesloten vulopening kan leiden tot een langere stabilisatietijd. Oplossing - Draai alvorens te meten de eventueel aanwezige schroefdop enkele slagen los, of verwijder deze volledig. Draai na afloop van de metingen de schroefdop terug dicht. (Enkel van toepassing op hervulbare elektroden 8. Houd het elektrolyt op peil Waarom - Tijdens gebruik stroomt er elektrolyt uit de referentiejunctie. Een laag elektrolytniveau zorgt voor onregelmatige metingen. Oplossing - Houd het elektrolytniveau tot niet minder dan 1 cm onder de vulopening. (Enkel van toepassing op hervulbare elektroden.) 9. Dompel ver genoeg onder Waarom - Zowel het pH-gevoelige glas als de referentiejunctie moeten volledig ondergedompeld zijn om goed te kunnen meten. Oplossing - Gebruik genoeg monster om zowel de junctie als het gevoelige glas onder te kunnen dompelen. 10. Inspecteer de elektrode Waarom - Na verloop van tijd wordt het gevoelige deel van het glas minder responsief. Schade door gebruik is ook mogelijk. Dit zal tot foutieve metingen leiden. Oplossing - Controleer de elektrode op schade en bereken de helling (slope) en offset om de status van de elektrode vast te stellen.